Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-NATV: Nätverksbidrag och exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

2022

Member

Organisation

Country

Knut Steinar Engelsen, chair

Western Norway University of Applied Sciences

Norway

Jan Thorhauge Frederiksen

University of Copenhagen

Denmark

Johan Korhonen

Åbo Akademi University

Finland

Joke Dewilde

Oslo University

Norway

Kirsi Tirri

University of Helsinki

Finland

Raili Hilden

University of Helsinki

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL