Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

2020

Member

Organisation

Country

Tapio Salonen, Chair

Malmo University

Sweden

Staffan Julén

Institute for Future Studies

Sweden

Irene Molina

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL