Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HSFOSK - Forskarskolor inom humaniora, humaniora och samhällsvetenskap samt migration och integration

2022

Member

Organisation

Country

Klaus Petersen, Chair

University of Southern Denmark

Denmark

Ann-Catrin Östman

Åbo Akademi University

Finland

Anne Kauppala

Sibelius Academy (Uniarts)

Finland

Anne Sigfrid Grønseth

Inland Norway University of Applied Sciences

Norway

Björn Lyxell

University of Oslo/Linköping University

Norway/Sweden

Hanne Marlene Dahl

Roskilde University

Denmark

John P. Ulhøj

Aarhus University

Denmark

Katariina Mustakallio

Tampere University

Finland

Mathilde Skoie

University of Oslo

Norway

Tuomas Ojanen

University of Helsinki

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL