Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Forskarskolor inom allmänmedicin och inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

2022

Member

Organisation

Country

Katarina Hjelm (Chair)

Uppsala University

Sweden

Gerd Ahlström (Vice Chair)

Lund University

Sweden

Rosamund Bryar

City University, London

UK

John Campbell

University of Exeter

UK

Merja Laine

University of Helsinki

Finland

Kari-Anne B. Næss

Oslo University

Norway

Anneli Peolsson

Linköping University

Sweden

Eva Elisabet Wæhren

University of Southern Denmark

Denmark

Dick Wågsäter

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL