Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Proof of concept inom infektionsområdet

2022

Member

Organisation

Country

Anders Sjöstedt (Chair)

Umeå University

Sweden

Ulrich Desselberger

University of Cambridge

United Kingdom

Dennis Hellgren

Karolinska Institutet, Karolinska Development

Sweden

Diarmaid Hughes

Uppsala University

Sweden

Bengt Mattsson

Lif (research-based pharmaceutical industry trade association)

Sweden

Yvonne Petersson

Investment manager Life Science

Sweden

Sara Gredmark Russ

Karolinska Institutet

Sweden

Arjan Stegeman

Utrecht University

Netherlands

Magnus Steigedal

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Britt Östlund

Royal Institute of Technology in Stockholm, KTH

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL