Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Forskningsmiljö inom segregation

2023

Member

Organisation

Country

Jan O. Jonsson (chair)

Nuffield College, University of Oxford

United Kingdom

Are Skeie Hermansen

University of Oslo

Norway

Mara Nogueira

Birkbeck University of London

United Kingdom

Wim Ostendorf

University of Amsterdam

Netherlands

Oddbjørn Raaum

University of Oslo

Norway

Fritjof Sahlström

University of Helsinki

Finland

Rosa Sanchis-Guarner

University of Barcelona School of Economics and Finance

Spain

Marianne Tønnessen (vice chair)

Oslo Metropolitan University

Norway

Vacant
Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL