Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag och gästforskare inom utbildningsvetenskap

2023

Member

Organisation

Country

Gunilla Holm, chair

University of Helsinki

Finland

Rolf Olsen

University of Oslo

Norway

Jan Thorhauge Frederiksen

University of Copenhagen

Denmark

Kirsi Tirri

University of Helsinki

Finland

Jeppe Bundsgaard

Aarhus University

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen