Beslut publicerat

03 november 2016

Totalt beviljat belopp: 547 763 900 kr

Humaniora och samhällsvetenskap

Den 3 november 2016 publicerade Vetenskapsrådet beslut om vilka som beviljades bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2016–2020. Totalt beviljat bidragsbelopp var 547 763 900 kronor.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Dessa bidrag ingick i bidragsbeslutet:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet
  • Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt
  • Projektbidrag för forskning om rasism
Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

509

60

11,7 %

Män

589

66

11,2 %

Totalt

1 098

126

11,4 %

 

420 av det totala antalet ansökningar kom ifrån unga forskare. 38 av dessa beviljades, vilket gav en beviljandegrad på 9 procent för unga forskare.

Projektbidrag – beviljandegrader och medelbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första året

Kvinnor

401

40

9,9 %

1 253 364

Män

469

48

10,2 %

1 211 813

Totalt

870

88

10,1 %

1 230 699

 

Totalt beviljade vi 357 755 200 kronor för projektbidrag för hela bidragsperioden 2016–2020.

Kultur och kulturarv – beviljandegrader och medelbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första året

Kvinnor

44

8

18,1 %

1 273 125

Män

41

6

14,6 %

1 673 333

Totalt

85

14

16,4 %

1 444 643

 

Totalt beviljades 90 200 000 kronor för bidrag till forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.

Förutsättningar för tillväxt – beviljandegrader

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

16

1

6,2 %

Män

35

6

17,1 %

Totalt

51

7

13,7 %

 

Totalt beviljade vi 34 461 000 kronor till projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt. Medelbidraget första bidragsåret var 1 229 286 kronor.

Forskning om rasism – beviljandegrader och medelbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första året

Kvinnor

48

11

22,9 %

1 215 627

Män

44

6

13,6 %

1 104 517

Totalt

92

17

18,4 %

1 176 412

Vi beviljade totalt 65 347 700 kronor till bidrag för forskning om rasism.

Beviljade bidrag per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

129 237 700

Stockholms universitet

94 975 300

Uppsala universitet

92 352 300

Lunds universitet

71 901 900

Umeå universitet

47 013 700

Linköpings universitet

22 600 000

Södertörns högskola

19 029 600

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

9 450 000

Luleå tekniska universitet

7 800 000

Malmö högskola

6 812 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för hela bidragsperioden.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL