Beslut publicerat

29 november 2016

Totalt beviljat belopp: Ej tillämpligt.

Internationell postdok

Under 2016 utlystes bidrag till internationell postdok två gånger. Bidraget är ett schablonbelopp om 1 050 000 kronor per år och totalt beviljades cirka 251 miljoner kronor för perioden 2016–2019. Det vanligaste landet som de sökande valt för sin utlandsvistelse var USA (knappt hälften av alla beviljade).

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vårens utlysning

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kön och beviljandegrader

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

107

21

19,6 %

Män

132

20

15,2 %

Totalt

239

41

17,2 %

 

Ämnesområden och beviljandegrader

Ämnesområden

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utbildningsvetenskap

74

13

Medicin och hälsa

70

12

Naturvetenskap och teknikvetenskap

95

16


 

Höstens utlysning

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kön och beviljandegrader

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

91

19

20,9 %

Män

144

22

15,3 %

Totalt

235

41

17,4 %

 

Ämnesområden och beviljandegrader

Ämnesområden

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utbildningsvetenskap

75

13

Medicin och hälsa

55

9

Naturvetenskap och teknikvetenskap

105

19

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Den 25 februari anordnade vi ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vände sig både till dig som ansöker om bidrag i år och till dig som funderar på att söka framöver.

  2. Informationsmöte om internationell postdok

    I samband med utlysningar inom internationell postdok bjuder Vetenskapsrådet in till informationsmöte. Där informerar vi om bidragsformen och deltagarna får möjlighet att ställa frågor. Nu kan du ladda ner presentationerna från årets möten den 27 jan...

  3. Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utvecklingsforskning 2019. Totalt beviljar vi 157 miljoner kronor för perioden 2020–2023.