Beslut publicerat

14 september 2017

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Gästprofessurer

Under 2017 fattades beslut om vilka som beviljas Kerstin Hesselgrens respektive respektive Olof Palmes gästprofessur för både 2018 och 2019. Här nedan kan du läsa mer om dessa, samt om Tage Erlanders gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beslut om Kerstin Hesselgrens gästprofessur 2018 och 2019

År 2018 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Janine R Wedel, professor i socialantropologi vid George Mason University i USA. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Institutet för framtidsstudier och Södertörns högskola.

År 2019 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Robyn Eckersley, professor i statsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Lunds universitet.

Lista över tidigare innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur. Excel, 11.9 kB.

Kerstin Hesselgren-professuren beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Fortsättningsvis kommer gästprofessuren att utlysas med två års framförhållning (utlysningen 2018 avser då tillträde 2020, medan utlysningen 2019 avser tillträde 2021, etc). Som en övergång till detta gällde utlysningen 2017 tillträde för både 2018 och 2019.


Beslut om Olof Palmes gästprofessur 2018 och 2019

År 2018 kommer Olof Palmes gästprofessur att innehas av Margaret Moore, professor i politiska studier vid Queen’s University i Canada. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Stockholms universitet.

År 2019 kommer Olof Palmes gästprofessur att innehas av Carol Cohn, professor I statsvetenskap vid University of Massachusetts Boston i USA. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Försvarshögskolan.

Lista över tidigare innehavare av Olof Palmes gästprofessur. Excel, 11.9 kB.

Olof Palme-professuren beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Fortsättningsvis kommer gästprofessuren att utlysas med två års framförhållning (utlysningen 2018 avser då tillträde 2020, medan utlysningen 2019 avser tillträde 2021, etc). Som en övergång till detta gällde utlysningen 2017 tillträde för både 2018 och 2019.

 

Beslut om Tage Erlanders gästprofessur 2018

2018 års innehavare av Tage Erlanderprofessuren är Anatole Katok, professor inom matematik, verksam vid Penn State University. Under sin tid i Sverige kommer professor Anatole Katok huvudsakligen att vara verksam vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH.

Lista över tidigare innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Excel, 10.6 kB.

Tage Erlanders gästprofessur utses bland internationellt mycket framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. De forskare som nominerades till Tage Erlanders gästprofessur 2017 skulle vara verksamma inom något eller flera av områdena matematiska vetenskaper, datavetenskap, signaler och system, teknisk mekanik, medicinsk teknik.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL