Beslut publicerat

02 november 2017

Totalt beviljat belopp: 519 865 800 kr

Humaniora och samhällsvetenskap

Den 2 november 2017 publicerade vi beslut om vilka som beviljats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive projektbidrag för forskning om det civila samhället respektive projektbidrag för forskning om demokrati. Totalt beviljades närmare 520 miljoner kronor för hela bidragsperioden (2017–2021).

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

472

60

13 %

Män

593

68

11 %

Totalt

1 065

128

12 %

 

Beviljandegrader projektbidrag

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

399

54

14 %

Män

505

60

12 %

Totalt

904

114

13 %

 

Beviljandegrader civila samhället

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

40

3

8 %

Män

34

4

12 %

Totalt

74

7

9 %

 

Beviljandegrader demokrati

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

33

3

9 %

Män

54

4

7 %

Totalt

87

7

8 %

 

Bidragsbelopp totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

249 611 300

1 293 323

Män

270 254 500

1 175 020

Totalt

519 865 800

 1 228 997
Bidragsbelopp projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

219 112 800

1 266 548

Män

237 274 000

1 157 434

Totalt

456 386 800

 1 207 372
Bidragsbelopp civila samhället

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

10 382 500

1 153 611

Män

16 755 500

1 396 292

Totalt

27 138 000

 1 292 286
Bidragsbelopp demokrati

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

20 116 000

1 828 727

Män

16 225 000

1 248 077

Totalt

36 341 000

  1 514 208
Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

ansökningar

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

26

113 414 000

Stockholms universitet

29

108 561 800

Göteborgs universitet

23

103 454 900

Lunds universitet

19

78 645 100

Linköpings universitet

7

26 550 000

Karolinska institutet, KI

6

16 301 000

Södertörns högskola

2

15 284 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

2

11 600 000

Institutet för framtidsstudier

2

8 360 000

Linnéuniversitetet

2

5 625 000

Karlstad universitet

2

 5 550 000

 

Tabellen visar de medelsförvaltare som beviljats mest bidrag.

Vad händer nu?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av centret för människans förhistoria

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.