Beslut publicerat

21 november 2017

Totalt beviljat belopp: 8 189 400 kr

Konferensbidrag

Totalt beviljades drygt 8 miljoner kronor till konferensbidrag under 2017.

Beslut publicerat 14:00 21 november 2017

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Bidragsbeslut våren 2017

Vetenskapsrådet beviljade 38 ansökningar om konferensbidrag i vårens utlysning. Det totala bidragsbeloppet var drygt 3,5 miljoner kronor.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kvinnor och män

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

20

14

70 %

Män

36

24

67 %

Totalt

56

38

68 %

 

Beviljandegrad per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

21

11

52 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

18

17

94 %

Medicin och hälsa

12

7

58 %

Utbildningsvetenskap

4

2

50 %

Konstnärlig forskning

1

1

100 %

Totalt

56

38

68 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Totalt beviljat

belopp

Stockholms universitet

8

7

88 %

791 400

Göteborgs universitet

12

8

67 %

765 000

Uppsala universitet

6

3

50 %

375 000

Karolinska institutet, KI

4

4

100 %

368 000

Lunds universitet

6

3

50 %

297 200

Chalmers tekniska högskola

4

2

50 %

175 000

Övriga*

16

11

69 %

903 000

Totalt

56

38

68 %

3 674 600

 

*Medelsförvaltare som skickat in tre eller färre ansökningar har av sekretesskäl samlats i kategorin Övriga.

 

Bidragsbeslut hösten 2017

Drygt 4,5 miljoner kronor kommer att fördelas mellan de 34 beviljade bidragen i höstens utlysning av konferensbidrag.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader och bidragsbelopp

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

27

16

59 %

1 971 200

123 200

Män

29

18

62 %

2 543 600

141 311

Totalt

56

34

61 %

4 514 800

132 788

 

Beviljandegrad per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

22

14

64 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

20

13

65 %

Medicin och hälsa

12

7

58 %

Utbildningsvetenskap

2

0

0 %

Totalt

56

34

61 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

ansökningar

Totalt beviljat

belopp

Karolinska institutet, KI

7

1 240 000

Uppsala universitet

5

600 000

Stockholms universitet

5

572 700

Linköpings universitet

3

357 100

Göteborgs universitet

2

304 500

Lunds universitet

2

254 300

Örebro universitet

1

198 800

Chalmers tekniska högskola

1

190 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

156 400

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1

156 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest bidrag.

Vad händer nu?

 

Publicerad den 21 november 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning