Beslut publicerat

07 december 2017

Totalt beviljat belopp: 154 402 500 kr

Projektbidrag utvecklingsforskning

I december 2017 presenterades vilka projektbidrag och nätverksbidrag, Swedish research links, som beviljats inom utvecklingsforskning. Totalt fördelades över 150 miljoner kronor under hela bidragsperioden (2018–2021).

Beslut publicerat 14:00 07 december 2017

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

116

24

21 %

Män

191

26

14 %

Totalt

307

50

16 %

Bidragsbelopp och medelbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

68 377 500

924 020

Män

86 025 000

1 049 085

Totalt

154 402 500

989 760

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

11

37 820 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

8

27 370 000

Lunds universitet

5

22 945 000

Stockholms universitet

7

18 832 500

Göteborgs universitet

6

15 390 000

Uppsala universitet

6

9 540 000

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

1

6 830 000

Umeå universitet

3

6 285 000

Kungl. Vetenskapsakademien

1

4 620 000

Linköpings universitet

1

3 600 000

Luleå tekniska universitet

1

1 170 000

Totalt

50

154 402 500

Samarbetsländer

De sökande till Swedish Research Links angav totalt 30 olika samarbetsländer (se karta). Det vanligaste landet bland de som beviljades bidrag var Indien.

Fördelning samarbetsländer

Angivet samarbetsland

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Indien

10

4

40 %

Etiopien

5

1

20 %

Sri Lanka

5

1

20 %

Marocko

4

1

25 %

Nepal

4

1

25 %

Egypten

3

1

33 %

Sudan

3

1

33 %

Tanzania

3

1

33 %

Bolivia

2

1

50 %

Kambodja

2

1

50 %

Övriga*

39

4

10 %

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Kategorin övriga kan därför innehålla en kombination av flera länder, exempelvis Indien och Sri Lanka.

Vad händer nu?

 

Publicerad den 07 december 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    I mitten av april publiceras besluten om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras.

  2. Hon synliggör det osynliga – till minne av Kerstin Hesselgren

    1922 blev Kerstin Hesselgren Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot. Varje år utlyser Vetenskapsrådet medel för en gästprofessur instiftad till hennes minne. Årets innehavare är Ann Phoenix som kommer att vara verksam vid Umeå universitet.

  3. STINT och Vetenskapsrådet stödjer samarbeten med kinesiska universitet

    15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.