Beslut publicerat

12 december 2017

Totalt beviljat belopp: 10 500 000 kr

Tidskriftsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som får tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för bidragsperioden 2018–2020.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

42

17

40 %

 

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

10 500 000

205 882

 

Fördelning mellan typer av tidskrifter

Inriktning

Totalt beviljat belopp

Litteraturvetenskap

1 830 000

Historia

1 500 000

Pedagogik

930 000

Genusstudier, övrig annan humaniora

900 000

Antikvetenskap

600 000

Idé- och lärdomshistoria

600 000

Kulturstudier, genusstudier

600 000

Kulturstudier, mänsklig interaktion med IKT, övrig annan humaniora

600 000

Kulturstudier, tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

600 000

Musikvetenskap, musik, pedagogik

600 000

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi)

600 000

Studier av enskilda språk, jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

600 000

Studier av enskilda språk

540 000

Totalt

10 500 000

 

Vad händer nu?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

    Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...

  3. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.