Beslut publicerat

05 juni 2018

Totalt beviljat belopp: 122 062 500 kr

Internationell postdok

Vårens utlysning

I årets första utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 246 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 122 miljoner kronor för de kommande tre åren.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kön och beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

91

16

18 %

Män

155

25

16 %

Totalt

246

41

17 %

 

Ämnesområden och beviljandegrader

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Naturvetenskap och teknikvetenskap

103

16

16 %

Humaniora och samhällsvetenskap

82

13

16 %

Medicin och hälsa

55

11

20 %

Utbildningsvetenskap

3

1

33 %

Konstnärlig forskning

3

0

0 %

Totalt

246

41

17 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

45

9

20 %

26 250 000

Karolinska institutet, KI

21

6

29 %

17 850 000

Stockholms universitet

38

6

16 %

17 850 000

Uppsala universitet

32

5

16 %

15 750 000

Göteborgs universitet

23

4

17 %

11 550 000

Umeå universitet

16

3

19 %

9 450 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

20

2

10 %

6 037 500

Chalmers tekniska högskola

7

1

14 %

3 150 000

Institutet för framtidsstudier

3

1

33 %

3 150 000

Naturhistoriska riksmuseet

2

1

50 %

3 150 000

Södertörns högskola

4

1

25 %

3 150 000

Örebro universitet

5

1

20 %

3 150 000

Linköpings universitet

12

1

8 %

1 575 000

Övriga

20

0

0 %

0

Totalt

246

41

17 %

122 062 500

 

Beviljade bidrag per värdland

Värdland

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

USA

76

18

24 %

Storbritannien

38

8

21 %

Danmark

28

3

11 %

Kanada

16

3

19 %

Nederländerna

11

3

27 %

Tyskland

23

2

9 %

Spanien

7

2

29 %

Nya Zeeland

3

2

67 %

Schweiz

7

1

14 %

Belgien

2

1

50 %

Polen

1

1

100 %

Irland

1

1

100 %

Övriga

62

0

0 %

Totalt

275*

45*

17 %

 

*De sökande kan välja fler än ett värdland. Totalt antal värdländer blir därför högre än totalt antal ansökningar.

Vad händer nu?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Totalt beviljar vi cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028.

  2. Projektbidrag: Sustainability and resilience

  3. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.