Beslut publicerat

23 maj 2018

Totalt beviljat belopp: 2 989 897

Konferensbidrag

I vårens utlysning av konferensbidrag beviljade Vetenskapsrådet 27 av 50 ansökningar. Totalt beviljades nästan 3 miljoner kronor.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

24

9

38 %

Konstnärlig forskning

1

1

100 %

Medicin och hälsa

9

5

56 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

16

12

75 %

Totalsumma

50

27

54 %

 

Bidragsstorlek

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per ansökan

Humaniora och samhällsvetenskap

754 154

83 795

Konstnärlig forskning

124 500

124 500

Medicin och hälsa

582 975

116 595

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 528 268

127 356

Totalsumma

2 989 897

110 737

 

Samtliga medelsförvaltare som beviljats bidrag

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

5

486 200

Linköpings universitet

3

463 455

Uppsala universitet

3

413 298

Karolinska institutet, KI

3

374 830

Göteborgs universitet

3

286 425

Institutet för rymdfysik, IRF

1

193 855

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

154 800

Lunds universitet

2

152 334

Mittuniversitetet

1

146 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

124 500

Malmö universitet

1

67 000

Handelshögskolan i Stockholm

1

52 000

Mälardalens högskola

1

41 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

1

34 200

Totalsumma

27

2 989 897

  

Vad händer nu?  

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.