Beslut publicerat

23 maj 2018

Totalt beviljat belopp: 2 989 897

Konferensbidrag

I vårens utlysning av konferensbidrag beviljade Vetenskapsrådet 27 av 50 ansökningar. Totalt beviljades nästan 3 miljoner kronor.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

24

9

38 %

Konstnärlig forskning

1

1

100 %

Medicin och hälsa

9

5

56 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

16

12

75 %

Totalsumma

50

27

54 %

 

Bidragsstorlek

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per ansökan

Humaniora och samhällsvetenskap

754 154

83 795

Konstnärlig forskning

124 500

124 500

Medicin och hälsa

582 975

116 595

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 528 268

127 356

Totalsumma

2 989 897

110 737

 

Samtliga medelsförvaltare som beviljats bidrag

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

5

486 200

Linköpings universitet

3

463 455

Uppsala universitet

3

413 298

Karolinska institutet, KI

3

374 830

Göteborgs universitet

3

286 425

Institutet för rymdfysik, IRF

1

193 855

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

154 800

Lunds universitet

2

152 334

Mittuniversitetet

1

146 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

124 500

Malmö universitet

1

67 000

Handelshögskolan i Stockholm

1

52 000

Mälardalens högskola

1

41 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

1

34 200

Totalsumma

27

2 989 897

  

Vad händer nu?  

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL