Beslut publicerat

21 juni 2018

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering – inventering behov av forskningsinfrastruktur

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras. Drygt 30 av de förslag vi fick in i inventeringen har placerats i kategori A.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

I behovsinventeringen kom 99 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. Av de drygt 30 som fick betyg A prioriterades 14 förslag som A1, 3 som A2 och 16 som A3. Prioriteringen A1 innebär att området anses kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. A2 och A3 kan också ses som infrastruktur av nationellt intresse, men kommer i nuläget inte att lysas ut. En beskrivning av betygen hittar du sist i prioriteringslistan.

Vi kommer att presentera beskrivningar av alla områden i kategori A i nästa bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Bilagan kommer senare i höst, tillsammans med beslut om vilka nya områden som kommer att lysas ut 2019. Att ett område placerats i kategori A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning.

Även infrastrukturer med pågående bidrag som löper ut 2019 eller 2020 kommer att kunna söka medel i utlysningen, och beskrivas närmare i bilagan.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2019.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.