Beslut publicerat

01 november 2018

Totalt beviljat belopp: 1 168 687 000 kr

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för naturvetenskap och teknikvetenskap 2018. Totalt beviljar vi nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2018–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

 Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

35186 25 %

Män

1 258

255 20 %

Total

1 609 

341  21 %

 

Beviljandegrad per utlysning

Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

226

60

27 %

Män

935

207

22 %

Total

1 161

267

23 %

 

Etableringsbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

125

26

21 %

Män

323

48

15 %

Totalt

448

74

17 %

 

Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

289 676 000

 851 988

Män

879 011 000

 871 170

Totalt

1 168 687 000

 866 336

 

Bidragsbelopp per utlysning

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

 199 587 000845 708

Män

 711 312 000870 639

Totalt

 910 899 000

865 051


Etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

90 089 000866 240

Män

167 699 000873 432

Totalt

257 788 000870 905

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som beviljats flest bidrag

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare‌

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

57

201 256 000
Lunds universitet

48

164 600 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

47

162 898 000
Stockholms universitet

44

148 642 000
Chalmers tekniska högskola

34

119 089 000
Linköpings universitet

25

84 185 000
Umeå universitet

18

64 472 000
Göteborgs universitet

17

55 145 000
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

17

53 824 000
Luleå tekniska universitet

5

16 963 000

 

Vad händer efter beslut?
 

Publicerad den

Uppdaterad den