Beslut publicerat

05 juni 2019

Totalt beviljat belopp: 125 475 000 kronor

Internationell postdok

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 125 miljoner kronor för perioden 2019–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

103

16

16 %

Män

103

25

24 %

Totalt

206

41

20 %
Beviljandegrader per ämnesområde

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

82

17

21 %

Konstnärlig forskning

6

1

17 %

Medicin och hälsa

52

10

19 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

63

13

21 %

Utbildningsvetenskap

3

0

0 %

Totalt

206

41

20 %

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

49 875 000

Män

75 600 000

Totalt

125 475 000

Bidragsbelopp per ämnesområde

Sökande

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

52 500 000

Konstnärlig forskning

1 575 000

Medicin och hälsa

30 450 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

40 950 000

Totalt

125 475 000

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

 
Uppsala universitet

37

8

25 200 000

Stockholms universitet

29

7

21 525 000

Karolinska institutet, KI

28

5

15 750 000

Göteborgs universitet

19

5

15 750 000

Linköpings universitet

13

5

14 175 000

Lunds universitet

33

3

9 450 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

14

3

7 875 000

Umeå universitet

11

2

6 300 000

Chalmers tekniska högskola

4

1

3 150 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

4

1

3 150 000 

Institutet för framtidsstudier

1

1

3 150 000

 

Värdland

Beviljade bidrag per värdland

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

USA

51

11

32 550 000

Storbritannien och Nordirland

34

7

22 050 000

Schweiz

10

6

18 900 000

Frankrike

11

4

12 600 000

Tyskland

16

4

12 075 000

Danmark

19

1

3 150 000

Nederländerna

9

1

3 150 000

Finland

6

1

3 150 000

Italien

4

1

3 150 000

Brasilen

2

1

3 150 000

Sydafrika

2

1

3 150 000

Belgien

1

1

3 150 000

Grekland

1

1

3 150 000

Spanien

9

1

2 100 000


Karta över värdländer.

Länder markerade med blått är värdländer representerade för internationell postdok våren 2019.

Vad händer efter beslut?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen