Beslut publicerat

07 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 28 208 470 kronor

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 28 miljoner kronor för åren 2020–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

40

3

8 %

Män

25

3

12 %

Totalt

65

6

9 %

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

13 782 365

1 531 374

Män

14 426 105

1 442 611

Totalt

28 208 470

1 484 656

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet2

8 807 769

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

3 889 910

Konstfack

1

5 323 329

Kungliga Konsthögskolan

1

6 293 350

Linköpings universitet

1

3 894 112

Totalt

6

28 208 470


Vad händer efter beslut?


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen