Beslut publicerat

26 september 2019

Totalt beviljat belopp: 700 000 000

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019. Totalt beviljar vi cirka 700 miljoner kronor för åren 2020-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Behovsanpassad utlysning

Det var bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som hade möjlighet att söka finansiering. De hade valts ut antingen baserat på en behovsinventering som genomfördes 2017, eller på grund av att de hade ett pågående bidrag fram till 2019 eller 2020.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Johanna Spångberg

johanna.spangberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om bidraget till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023.

  2. Forskningsprojekt för ökad tillgänglighet till ESS och MAX IV

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att forskare i Sverige i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av anv...

  3. Forskningsinfrastruktur

    I september 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om att bevilja ett antal forskningsinfrastrukturer sammanlagt cirka fyra miljarder kronor fördelat över de kommande åtta åren.