Beslut publicerat

04 november 2019

Totalt beviljat belopp: 477 952 788

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 478 miljoner kronor för åren 2019–2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

432

57

13 %

Män

494

56

11 %

Totalt

926

113

12 %

 
Beviljandegrad per utlysning

Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

398

47

12 %

Män

449

48

11 %

Totalt

847

95

11 %


Forskning om rasism och diskriminering

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

34

10

29 %

Män

45

8

18 %

Totalt

79

18

23 %Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

238 428 657

1 248 318

Män

239 524 131

1 260 653

Total

477 952 788

1 254 469


Belopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

198 116 657

1 238 229

Män

208 762 131

1 280 749

Totalt

406 878 788

1 259 687


Forskning om rasism och diskriminering

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

40 312 000

1 300 387

Män

30 762 000

992 323

Totalt

71 074 000

2 292 710Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet24

101 396 470

Lunds universitet

20

85 284 966

Stockholms universitet

19

81 074 777

Göteborgs universitet

19

80 858 657

Umeå universitet

6

23 878 210

Karolinska Institutet

4

20 400 000

Linköpings universitet

4

15 992 000

Linnéuniversitetet

3

13 216 763

Institutet för Framtidsstudier (IF)

3

12 141 909

Örebro universitet

3

12 038 165

Karlstads universitet

2

8 396 786

Malmö universitet

2

8 347 309

Högskolan i Gävle

2

7 140 922

Södertörns högskola

1

4 350 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 435 854

Totalt

113

477 952 788

Vad händer efter beslut?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt projektbidrag

 

 

Kontakt projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism