Beslut publicerat

26 november 2019

Totalt beviljat belopp: 3 500 400 kronor

Konferensbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2019. Totalt beviljar vi 32 av 86 ansökningar och drygt 3,5 miljoner kronor.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Ämnesområde

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

34

10

29 %

Medicin och hälsa

21

7

33 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

25

12

48 %

Utbildningsvetenskap

5

3

60 %

Totalt

86

32

37 %

 

Bidragsbelopp

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

1 062 000

Medicin och hälsa

845 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 411 900

Utbildningsvetenskap

181 500

Totalt

3 500 400

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet6
770 000

Göteborgs universitet

6

571 500

Umeå universitet

4

440 000

Stockholms universitet

4

380 000

Lunds universitet

3

355 000

Uppsala universitet

3

334 000

Chalmers tekniska högskola

1

150 000

Södertörns högskola

1

130 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

110 000

Malmö universitet

1

100 000

Enskilda Högskolan Stockholm

1

98 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

61 900

Totalt

32

3 500 400

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

  3. Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.