Beslut publicerat

26 november 2019

Totalt beviljat belopp: 3 500 400 kronor

Konferensbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2019. Totalt beviljar vi 32 av 86 ansökningar och drygt 3,5 miljoner kronor.

Beslut publicerat 14:00 26 november 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Ämnesområde

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

34

10

29 %

Medicin och hälsa

21

7

33 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

25

12

48 %

Utbildningsvetenskap

5

3

60 %

Totalt

86

32

37 %

 

Bidragsbelopp

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

1 062 000

Medicin och hälsa

845 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 411 900

Utbildningsvetenskap

181 500

Totalt

3 500 400

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet6
770 000

Göteborgs universitet

6

571 500

Umeå universitet

4

440 000

Stockholms universitet

4

380 000

Lunds universitet

3

355 000

Uppsala universitet

3

334 000

Chalmers tekniska högskola

1

150 000

Södertörns högskola

1

130 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

110 000

Malmö universitet

1

100 000

Enskilda Högskolan Stockholm

1

98 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

61 900

Totalt

32

3 500 400

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 november 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för energiriktad grundforskning - inom flera vetenskaper

    Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)