Beslut publicerat

31 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 1 184 043 000 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2019–2023.

Beslut publicerat 14:00 31 oktober 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

384

78

20 %

Män

1258

258

21 %

Totalt

1642

336

20 %

 
Beviljandegrad per utlysning

Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

245

56

23 %

Män

951

209

22 %

Totalt

1 196

265

22 %


Etableringsbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

139

22

16 %

Män

307

49

16 %

Totalt

446

71

16 %

  

Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

277 578 000

892 534

Män

906 465 000

872 440

Total

1 184 043 000

877 069


Belopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

197 994 000

887 865

Män

731 151 000

867 320

Totalt

929 145 000

871 618


Etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

79 584 000

904 364

Män

175 314 000

894 459

Totalt

254 898 000

897 528

  

Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet57

202 262 000

Kungliga Tekniska högskolan

50

177 462 000

Lunds universitet

49

167 989 000

Stockholms universitet

45

154 515 000

Göteborgs universitet

32

119 091 000

Chalmers tekniska högskola

31

111 422 000

Linköpings universitet

27

96 842 000

Umeå universitet

12

41 026 000

Sveriges lantbruksuniversitet

10

32 300 000

Karolinska Institutet

6

20 672 000

Totalt

319

1 123 581 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 31 oktober 2019

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    I mitten av april publiceras besluten om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras.

  2. STINT och Vetenskapsrådet stödjer samarbeten med kinesiska universitet

    15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  3. Projektbidrag för energiriktad grundforskning - inom flera vetenskaper

    Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.