Beslut publicerat

04 november 2019

Totalt beviljat belopp: 52 286 476

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019. Totalt beviljar vi ungefär 52 miljoner kronor för åren 2019–2022.

Beslut publicerat 14:00 04 november 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

68

6

9 %

Män

50

5

10 %

Totalt

118

11

9 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

28 321 475

1 416 074

Män

23 965 001

1 409 706

Totalt

52 286 476

1 413 148


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet4

18 477 017

Stockholms universitet

3

14 686 026

Uppsala universitet

2

7 775 635

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

5 789 061

Linköpings universitet

1

5 558 737

Totalt

11

52 286 476

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 02 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  2. Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

  3. Tage Erlanders gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Beth Parker vid Guelph University, Canada, blir 2021 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur.