Beslut publicerat

31 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 477 496 751 kronor

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi drygt 477 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Observera att beslut om Forskarskolor publicerades först 13 november, medan beslut om Projektbidrag och Nätverksbidrag publicerades 31 oktober 2019. Alla beslut finns i listan nedan.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

‌Projektbidrag och nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

129

16

12 %

Män

106

16

15 %

Totalt

235

32

14 %


‌Beviljandegrader Forskarskolor

Sökande*

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Totalt

28

8

29 %

*Bidrag till forskarskolor söks av organisationer. Andel kvinnor och män bland sökande kan därför inte redovisas.

Beviljandegrader Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

123

15

12 %

Män

100

14

14 %

Totalt

223

29

13 %


Beviljandegrader Nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

1

17 %

Män

6

2

33 %

Totalt

12

3

25 %

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp Projektbidrag och nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

82 666 810

1 401 132

Män

77 457 035

1 312 831

Total

160 123 845

1 356 982


Bidragsbelopp Forskarskolor

Sökande*

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Totalt

317 372 906

8 137 767

*Bidrag till forskarskolor söks av organisationer. Andel kvinnor och män bland sökande redovisas därför inte.

‌Bidragsbelopp Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

81 466 810

1 454 764

Män

75 115 274

1 417 269

Totalt

156 582 084

1 436 533


‌Bidragsbelopp Nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

1 200 000

400 000

Män

2 341 761

390 294

Totalt

3 541 761

393 529

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

projekt- och nätverksbidrag

Antal beviljade Foskarskolor

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

2

2

90 452 069

Stockholms universitet6

1

72 172 456

Linköpings universitet

5

1

68 758 944

Umeå universitet

6

1

66 530 005

Örebro universitet

2

1

45 411 126

Karlstads universitet

1

1

44 351 053

Malmö universitet

0

1

39 972 131

Södertörns högskola

4

0

22 841 299

Uppsala universitet

3

0

12 309 087

Högskolan i Borås

1

0

5 999 790

Institutet för näringslivsforskning (IFN)

1

0

4 381 473

Lunds universitet

1

0

4 317 318

Totalt

32

8

477 496 751

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontaktpersoner projektbidrag

Kontaktpersoner nätverksbidrag och forskarskolor