Beslut publicerat

10 december 2019

Totalt beviljat belopp: 158 842 057

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 159 miljoner kronor för åren 2020–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

29

5

17 %

Män

84

4

5 %

Totalt

113

9

8 %

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

89 206 605

2 973 554

Män

69 635 452

2 901 477

Totalt

158 842 057

2 941 520


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet4

69 939 605

Lunds universitet

3

53 022 452

Umeå universitet

1

18 000 000

Linköpings universitet

1

17 880 000


Totalt

9

158 842 057

 

Vad händer efter beslut?


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL