Beslut publicerat

03 december 2019

Totalt beviljat belopp: 113 925 000 kronor

Internationell postdok

I årets andra utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 37 av 192 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 114 miljoner kronor för de kommande tre åren.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade


Beviljandegrad

Kvinnor

84

16

19 %

Män

108

21

19 %

Totalt

192

37

19 %

 


Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

69

14

20 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

74

14

19 %

Medicin och hälsa

44

9

20 %

Konstnärlig forskning

3

0

0 %

Utbildningsvetenskap

2

0

0 %

Totalt

192

37

19 %

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

49 350 000

Män

64 575 000

Totalt

113 925 000

 

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

42 525 000

Medicin och hälsa

27 300 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

44 100 000

Totalt

113 925 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

10

29 925 000

Stockholms universitet

8

25 200 000

Karolinska Institutet

5

15 750 000

Uppsala universitet

3

9 450 000

Göteborgs universitet

3

8 400 000

Chalmers tekniska högskola

1

3 150 000

Institutet för näringslivsforskning (IFN)

1

3 150 000

Institutet för rymdfysik

1

3 150 000

Linköpings universitet

1

3 150 000

Linnéuniversitetet

1

3 150 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

3 150 000

Umeå universitet

1

3 150 000

Örebro universitet

1

3 150 000

Total

37

113 925 000

Värdland

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

USA

10

31 500 000

Storbritannien och Nordirland

7

21 000 000

Tyskland

4

12 600 000

Danmark

3

9 450 000

Frankrike

3

9 450 000

Schweiz

2

6 300 000

Kanada

2

6 300 000

Australien

2

4 725 000

Finland

1

3 150 000

Nederländerna

1

3 150 000

Norge

1

3 150 000

Singapore

1

3 150 000

Totalt

37

113 925 000

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Länder markerade med blått är värdländer för internationell postdok hösten 2019.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen