Beslut publicerat

28 november 2019

Totalt beviljat belopp: 157 035 958 kronor

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utvecklingsforskning 2019. Totalt beviljar vi 157 miljoner kronor för perioden 2020–2023.

Eftersom vi inväntat besked om biståndsbudgeten har vi tidigare inte kunnat bevilja bidrag inom 2019 års utlysning för utvecklingsforskning. 28 november 2019 publicerade vi en lista med de projekt som rekommenderades finansiering. Nu, 9 januari 2020, kan vi bekräfta dessa preliminära beslut.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per utlysning

Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

106

16

15 %

Män

99

14

14 %

Totalt

205

30

15 %


Internationell postdok

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

2

33 %

Män

8

3

38 %

Totalt

14

5

36 %


Nätverksbidrag Swedish research links

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

25

13

52 %

Män

37

6

16 %

Totalt

62

19

31 %

  

Bidragsbelopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt

beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

66 872 771

1 393 183

Män

59 753 522

1 422 703

Totalt

126 626 293

1 406 959


Internationell postdok

Sökande

Totalt

beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

6 300 000

1 050 000

Män

9 450 000

1 050 000

Totalt

15 750 000

1 050 000


Nätverksbidrag Swedish research links

Sökande

Totalt

beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

9 905 821

380 993

Män

4 753 844

396 154

Totalt

14 659 665

385 781

  


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet13

33 768 435

Sveriges lantbruksuniversitet

8

25 858 090

Stockholms universitet

7

24 966 019

Lunds universitet

8

23 377 192

Uppsala universitet

8

21 754 249

Umeå universitet

3

9 647 121

Chalmers tekniska högskola

1

4 500 000

Göteborgs universitet

1

4 500 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

3 950 000

Utrikespolitiska institutet

1

3 150 000

Karlstads universitet

1

800 000

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

1

794 680

Totalt

54

157 035 958


Kartan illustrerar vilka samarbetsländer som ingår i de beviljade ansökningarna. 

Beviljade ansökningar per samarbetsland

Land

Antal

beviljade

bidrag*

Kenya4

Uganda

3

Egypt

2

India

2

Mozambique

2

Bangladesh

1

Benin

1

Bolivia

1

Cambodia

1

Ethiopia

1

Guatemala

1

Honduras

1

Liberia

1

Malawi

1

Pakistan

1

Vietnam

1

Zimbabwe

1


*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Vissa ansökningar innehåller därför två eller flera länder.Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.