Beslut publicerat

26 maj 2020

Totalt beviljat belopp: 600 000 kronor

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Beslut publicerat 14:00 26 maj 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 20 maj 2020

Uppdaterad den 26 maj 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Lansering Horisont Europa

    Save the date! Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer vi att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument. Vi kommer också att di...

  2. Förslag till strategi om Horisont Europa

    I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget.

  3. Kraftsamling för Horisont Europa

    För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ...