Beslut publicerat

03 juli 2020

Totalt beviljat belopp: 33 710 396 kronor

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

86

10

12 %

Män

169

13

8 %

Totalt

255

23

9 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

15 521 522

1 552 152

Män

18 188 874

1 399 144

Totalt

33 710 396

1 465 669


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljande bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers tekniska högskola

1

400 000

Göteborgs universitet

3

4 111 040

Karolinska institutet

11

17 766 581

Luleå Tekniska Universitet

1

1 772 000

Lunds universitet

1

1 437 978

Umeå universitet

1

1 729 472

Uppsala universitet

5

6 493 325

Totalt

23

33 710 396

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

  3. Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.