Beslut publicerat

03 juli 2020

Totalt beviljat belopp: 33 710 396

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

Beslut publicerat 11:00 03 juli 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

86

10

12 %

Män

169

13

8 %

Totalt

255

23

9 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

15 521 522

1 552 152

Män

18 188 874

1 399 144

Totalt

33 710 396

1 465 669


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljande bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers tekniska högskola

1

400 000

Göteborgs universitet

3

4 111 040

Karolinska institutet

11

17 766 581

Luleå Tekniska Universitet

1

1 772 000

Lunds universitet

1

1 437 978

Umeå universitet

1

1 729 472

Uppsala universitet

5

6 493 325

Totalt

23

33 710 396

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 03 juli 2020

Uppdaterad den 09 oktober 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

  3. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.