Beslut publicerat

03 juli 2020

Totalt beviljat belopp: 33 710 396 kronor

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

86

10

12 %

Män

169

13

8 %

Totalt

255

23

9 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

15 521 522

1 552 152

Män

18 188 874

1 399 144

Totalt

33 710 396

1 465 669


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljande bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers tekniska högskola

1

400 000

Göteborgs universitet

3

4 111 040

Karolinska institutet

11

17 766 581

Luleå Tekniska Universitet

1

1 772 000

Lunds universitet

1

1 437 978

Umeå universitet

1

1 729 472

Uppsala universitet

5

6 493 325

Totalt

23

33 710 396

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.