Beslut publicerat

03 juli 2020

Totalt beviljat belopp: 33 710 396 kronor

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

86

10

12 %

Män

169

13

8 %

Totalt

255

23

9 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

15 521 522

1 552 152

Män

18 188 874

1 399 144

Totalt

33 710 396

1 465 669


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljande bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers tekniska högskola

1

400 000

Göteborgs universitet

3

4 111 040

Karolinska institutet

11

17 766 581

Luleå Tekniska Universitet

1

1 772 000

Lunds universitet

1

1 437 978

Umeå universitet

1

1 729 472

Uppsala universitet

5

6 493 325

Totalt

23

33 710 396

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen