Beslut publicerat

07 december 2020

Totalt beviljat belopp: 118 925 000 kronor

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2020. Totalt beviljar vi nästan 119 miljoner kronor för åren 2021–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

52

2

4%

Män

62

6

10%

Totalt

114

8

7%

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

24 088 000

2 408 800

Män

94 837 000

2 709 629

Total

118 925 000

2 642 778

  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet2

31 370 000

Uppsala universitet

2

25 686 000

Göteborgs universitet

1

17 439 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

16 491 000

Linnéuniversitetet

1

16 431 000

Umeå universitet

1

11 508 000

Totalt

8

118 925 000

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL