Beslut publicerat

11 december 2020

Totalt beviljat belopp: 124 950 000 kronor

Internationell postdok

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 169 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 125 miljoner kronor för för perioden 2021-2023 de kommande tre åren.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade


Beviljandegrad

Kvinnor

81

17

21 %

Män

88

24

27 %

Totalt

169

41

24 %Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

69

17

25 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

63

15

24 %

Medicin och hälsa

31

8

26 %

Utbildningsvetenskap

5

0

0 %

Konstnärlig forskning

1

1

100 %

Totalt

169

41

24 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

50 400 000

Män

74 550 000

Totalt

124 950 000

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

50 400 000

Konstnärlig forskning

2 100 000

Medicin och hälsa

25 200 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

47 250 000

Totalt

124 950 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

9

28 350 000

Lunds universitet

7

21 000 000

Stockholms universitet

6

17 850 000

Karolinska Institutet

5

15 750 000

Sveriges lantbruksuniversitet

4

12 600 000

Göteborgs universitet

3

9 450 000

Umeå universitet

3

8 400 000

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

1

2 100 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 150 000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

1

3 150 000

Södertörns högskola

1

3 150 000

Total

41

124 950 000


Värdland

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Storbritannien och Nordirland

35

12

34 %

USA

29

7

24 %

Tyskland

10

4

40 %

Kanada

11

4

36 %

Frankrike

10

3

30 %

Norge

4

2

50 %

Belgien

5

2

40 %

Finland

5

2

40 %

Danmark

13

2

15 %

Tjeckien

1

1

100 %

Sydafrika

4

1

25 %

Australien

7

1

14 %

Övriga

35

0

0 %

Totalt

169

41

24 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.