Beslut publicerat

04 december 2020

Totalt beviljat belopp: 48 000 000 kronor

Karriärstöd för forskning kring virus eller virusorsakade sjukdomstillstånd 2020

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats Karriärstöd för forskning kring virus eller virusorsakade sjukdomstillstånd 2020. Totalt beviljar vi 48 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Bidragsform

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

34

2

6 %

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

21

3

14 %

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

1

0

0 %

Totalt

56

5

9 %


  

Bidragsbelopp

Totalt

Bidragsform

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

12 000 000

1 500 000

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

36 000 000

2 400 000

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

-

-

Total

48 000 000

2 086 957

  

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Umeå universitet
2

24 000 000

Karolinska Institutet

2

12 000 000

Lunds universitet

1

12 000 000

Totalt

5

48 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.