Beslut publicerat

04 december 2020

Totalt beviljat belopp: 48 000 000 kronor

Karriärstöd för forskning kring virus eller virusorsakade sjukdomstillstånd 2020

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats Karriärstöd för forskning kring virus eller virusorsakade sjukdomstillstånd 2020. Totalt beviljar vi 48 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Bidragsform

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

34

2

6 %

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

21

3

14 %

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

1

0

0 %

Totalt

56

5

9 %


  

Bidragsbelopp

Totalt

Bidragsform

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

12 000 000

1 500 000

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

36 000 000

2 400 000

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

-

-

Total

48 000 000

2 086 957

  

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Umeå universitet
2

24 000 000

Karolinska Institutet

2

12 000 000

Lunds universitet

1

12 000 000

Totalt

5

48 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

  3. Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.