Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Judith Jack Halberstam, professor i amerikanska studier och etnicitet, genusstudier och jämförande litteratur vid Columbia University, New York, blir 2022 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2022 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Judith Jack Halberstam, professor i amerikanska studier och etnicitet, genusstudier och jämförande litteratur vid Columbia University, New York. Under sin tid i Sverige kommer Judith Jack Halberstam vara verksam vid Lund universitet.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2020 års beslut gäller alltså 2022 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.