Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Judith Jack Halberstam, professor i amerikanska studier och etnicitet, genusstudier och jämförande litteratur vid Columbia University, New York, blir 2022 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat 14:00 04 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2022 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Judith Jack Halberstam, professor i amerikanska studier och etnicitet, genusstudier och jämförande litteratur vid Columbia University, New York. Under sin tid i Sverige kommer Judith Jack Halberstam vara verksam vid Lund universitet.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2020 års beslut gäller alltså 2022 års gästprofessur.

Publicerad den 08 september 2020

Uppdaterad den 04 november 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning