Beslut publicerat

27 november 2020

Totalt beviljat belopp: 201 116 671 kronor

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2020. Totalt beviljar vi drygt 201 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

Kategorin Övrigt består av 15 olika kategorier där ingen kategori är större än 4 % av totalen. Kategorierna är inom Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper, Klinisk medicin och Hälsovetenskap.


Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

10

42%

Män

26

13

50%

Totalt

50

23

46%


Beviljandegrad: bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

13

5

38%

Män

18

10

56%

Totalt

31

15

48%


Beviljandegrad: bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

11

5

45%

Män

8

3

38%

Totalt

19

8

42%


  

Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

58 858 913

1 681 683

Män

142 257 758

2 586 505

Total

201 116 671

2 234 630


Bidragsbelopp: bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

53 074 130

2 122 965

Män

139 260 394

2 785 219

Totalt

192 335 064

2 564 468


Bidragsbelopp: bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 784 783

578 478

Män

2 996 824

599 365

Totalt

8 781 607

585 440


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet3

50 229 175

Region Stockholm

3

35 938 000

Karolinska institutet

6

34 937 120

Umeå universitet

3

31 710 878

Region Skåne

2

26 568 865

Region Dalarna

1

9 602 768

Uppsala universitet

2

8 929 733

Västra Götalandsregionen

3

3 200 132

Totalt

23

201 116 671


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL