Beslut publicerat

30 november 2020

Totalt beviljat belopp: 216 714 000 kronor

Konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag 2020. Totalt beviljar vi nästan 217 miljoner kronor för åren 2020–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

96

7

7%

Män

192

13

7%

Totalt

288

20

7%

  

Beviljandegrader per ämnesområde

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap

51

4

8%

Medicin och hälsa

84

7

8%

Naturvetenskap och teknikvetenskap

153

9

6%

Totalt

288

20

7%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

77 688 000

1 849 714

Män

139 026 000

1 782 385

Total

216 714 000

1 805 950

  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet5

48 800 000

Göteborgs universitet

4

42 926 000

Linköpings universitet

3

36 000 000

Uppsala universitet

3

33 300 000

Chalmers tekniska högskola

2

24 000 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

19 688 000

Lunds universitet

1

12 000 000

Totalt

20

216 714 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.