Beslut publicerat

29 september 2020

Totalt beviljat belopp: 25 068 293 kronor

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2020. Totalt beviljar vi drygt 25 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

4

15%

Män

25

2

8%

Totalt

52

6

12%

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

16 217 328

1 081 155

Män

8 850 965

1 106 371

Total

25 068 293

1 089 926

  


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet2

7 492 510

Stockholms konstnärliga högskola

2

8 652 219

Kungliga Musikhögskolan

1

4 439 091

Linnéuniversitetet

1

4 484 473

Totalt

6

25 068 293


Fördelning mellan ämnen

Cirkeldiagrammet visar i procent hur många bidrag som blivit beviljade inom olika ämnesområden.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.