Beslut publicerat

29 september 2020

Totalt beviljat belopp: 25 068 293 kronor

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2020. Totalt beviljar vi drygt 25 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

4

15%

Män

25

2

8%

Totalt

52

6

12%

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

16 217 328

1 081 155

Män

8 850 965

1 106 371

Total

25 068 293

1 089 926

  


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet2

7 492 510

Stockholms konstnärliga högskola

2

8 652 219

Kungliga Musikhögskolan

1

4 439 091

Linnéuniversitetet

1

4 484 473

Totalt

6

25 068 293


Fördelning mellan ämnen

Cirkeldiagrammet visar i procent hur många bidrag som blivit beviljade inom olika ämnesområden.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.