Beslut publicerat

29 september 2020

Totalt beviljat belopp: 25 068 293

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2020. Totalt beviljar vi drygt 25 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Beslut publicerat 14:00 29 september 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

4

15%

Män

25

2

8%

Totalt

52

6

12%

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

16 217 328

1 081 155

Män

8 850 965

1 106 371

Total

25 068 293

1 089 926

  


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet2

7 492 510

Stockholms konstnärliga högskola

2

8 652 219

Kungliga Musikhögskolan

1

4 439 091

Linnéuniversitetet

1

4 484 473

Totalt

6

25 068 293


Fördelning mellan ämnen

Cirkeldiagrammet visar i procent hur många bidrag som blivit beviljade inom olika ämnesområden.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 08 september 2020

Uppdaterad den 01 oktober 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap

    Bidragsbeslutet är fattat. Mer än 1,1 miljarder kronor till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap – men vad kommer pengarna att användas till? Läs om några av forskningsprojekten som nu får bidrag.

  2. Forskningsbidrag inom infektionsområdet

  3. Fem nordiska forskningsprojekt får bidrag för forskning om covid-19

    Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...