Beslut publicerat

29 oktober 2020

Totalt beviljat belopp: 1 137 060 300 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2020. Totalt beviljar vi drygt 1,1 miljarder kronor för åren 2020–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

Diagram över fördelningen mellan ämnesområden

"Övrigt" i cirkeldiagrammet ovan innefattar 28 olika ämnesområden som var och en representerar 2 procent eller mindre av totalen.


Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

390

79

20%

Män

1278

245

19%

Totalt

1668

324

19%


Beviljandegrad Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

250

61

24%

Män

932

193

21%

Totalt

1182

254

21%


Beviljandegrad Etableringsbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

140

18

13%

Män

346

52

15%

Totalt

486

70

14%


  

Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

278 927 800

888 305

Män

858 132 500

880 136

Total

1 137 060 300

882 126


Bidragsbelopp Projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

211 683 800

874 726

Män

673 487 000

878 080

Totalt

885 170 800

877 275


Bidragsbelopp Etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

67 244 000

933 944

Män

184 645 500

887 719

Totalt

251 889 500

899 605


  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet65

226 488 200

Lunds universitet

47

163 995 800

Kungliga tekniska högskolan

43

153 265 000

Chalmers tekniska högskola

43

149 053 600

Stockholm universitet

39

135 811 000

Linköpings universitet

22

80 878 000

Göteborgs universitet

22

76 558 600

Umeå universitet

15

52 877 000

Sveriges lantbruksuniversitet

11

38 502 400

Karolinska Institutet

5

18 081 000

Totalt

312

1 095 510 600


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism