Beslut publicerat

29 oktober 2020

Totalt beviljat belopp: 169 438 452 kronor

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2020. Totalt beviljar vi drygt 169 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar finansieringen sig mellan olika ämnesområden, baserat på de ämneskoder (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

Cirkeldiagran som visar fördelningen mellan olika ämnesområden

"Övriga" i cirkeldiagrammet ovan innefattar 49 olika ämnesområden som var och en representerar 1 procent eller mindre av totalen.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

169

22

13 %

Män

117

17

15 %

Totalt

286

39

14 %


Beviljandegrader Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

154

16

10 %

Män

110

15

14 %

Totalt

264

31

12 %


Beviljandegrader Nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

3

50 %

Män

2

0

0 %

Totalt

8

3

38 %


Beviljandegrader Exploratory workshops

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

9

3

33 %

Män

5

2

40 %

Totalt

14

5

36 %

  

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

90 065 254

1 185 069

Män

79 373 198

1 280 213

Total

169 438 452

1 227 815


Bidragsbelopp Projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

86 284 504

1 369 595

Män

78 773 198

1 335 139

Totalt

165 057 702

1 352 932


Bidragsbelopp Nätverksbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

3 025 830

378 229

Män

-

-

Totalt

3 025 830

378 229


Bidragsbelopp Exploratory workshops (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

754 920

150 984

Män

600 000

200 000

Totalt

1 354 920

169 365

  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Linköpings universitet

7

34 295 738

Göteborgs universitet7

31 475 918

Stockholms universitet

7

30 364 435

Umeå universitet

5

18 792 128

Örebro universitet

3

16 294 939

Karlstads universitet

2

4 652 000

Linnéuniversitetet

2

9 199 500

Luleå Tekniska Universitet

2

7 034 850

Uppsala universitet

2

10 196 944

Högskolan Dalarna

1

5 932 000

Mittuniversitetet

1

1 200 000

Totalt

39

169 438 452

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen