Beslut publicerat

25 november 2020

Totalt beviljat belopp: 6 000 000

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Project grant for research collaboration between South Korea and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för 2020-2021.

Beslut publicerat 14:00 25 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 02 november 2020

Uppdaterad den 25 november 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research

  3. Forskningsbidrag inom infektionsområdet