Beslut publicerat

25 november 2020

Totalt beviljat belopp: 6 000 000

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Project grant for research collaboration between South Korea and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för 2020-2021.

Beslut publicerat 14:00 25 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 02 november 2020

Uppdaterad den 25 november 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning