Kommande beslut

21 januari 2021 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

14:00 21 januari 2021 publicerar vi beslut för följande utlysningar:

Vill du få ett mail när vi publicerar beslutet?

Prenumerera på uppdateringar från sajten

Publicerad den 13 januari 2021

Uppdaterad den 13 januari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

  2. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  3. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research