Beslut publicerat

07 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 34 675 000 kronor

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 10 av 72 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 35 miljoner kronor för perioden 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

36

7

19 %

Män

36

3

8 %

Totalt

72

10

14 %Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

66

10

15 %

Utbildningsvetenskap

6

0

0 %

Totalt

72

10

14 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

24 175 000

Män

10 500 000

Totalt

34 675 000

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

34 675 000

Utbildningsvetenskap

0

Totalt

34 675 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

3

10 650 000

Uppsala universitet

3

10 650 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 600 000

Stockholms universitet

1

3 450 000

 

Södertörns högskola

1

3 450 000

Göteborgs universitet

1

2 875 000

Total

10

34 675 000


Värdland

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Danmark

14

3

21 %

Belgien

2

1

50 %

Frankrike

3

1

33 %

Japan

1

1

100 %

Norge

7

1

14 %

Portugal

1

1

100 %

Storbritannien och Nordirland

13

1

8 %

Tadjikistan

1

1

100 %

Övriga

30

0

0 %

Totalt

72

10

14 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL