Beslut publicerat

07 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 46 350 000 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 13 av 34 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 46 miljoner kronor för perioden 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

20

8

40 %

Män

14

5

36 %

Totalt

34

13

38 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

28 500 000

Män

17 850 000

Totalt

46 350 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

6

21 450 000

Lunds universitet

4

14 250 000

Göteborgs universitet

3

10 650 000

Total

13

46 350 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

11

7

64 %

Storbritannien och Nordirland

6

2

33 %

Danmark

5

1

20 %

Kanada

2

1

50 %

Nederländerna

1

1

100 %

Tyskland

2

1

50 %

Övriga

7

0

0 %

Totalt

34

13

38 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2021. Totalt beviljar vi nästan 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi över 19 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Gästforskarprogram inom klimat och miljö