Beslut publicerat

07 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 48 050 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 63 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

22

5

23 %

Män

41

9

22 %

Totalt

63

14

22 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

17 850 000

Män

30 200 000

Totalt

48 050 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

3

10 650 000

Linköpings universitet

3

10 500 000

Chalmers tekniska högskola

2

7 050 000

Göteborgs universitet

2

7 050 000

Uppsala universitet

2

5 750 000

Karolinska institutet

1

3 600 000

Lunds universitet

1

3 450 000

Total

14

48 050 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Storbritannien och Nordirland

17

4

24 %

Italien

2

2

100 %

Kanada

2

2

100 %

Schweiz

6

2

33 %

Belgien

1

1

100 %

Nederländerna

1

1

100 %

Tyskland

3

1

33 %

USA

15

1

7 %

Övriga

16

0

0 %

Totalt

63

14

22 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen