Beslut publicerat

01 juni 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Martin Shepperd, vid Brunel University, Storbritannien, blir 2022 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur.

Beslut publicerat 14:00 01 juni 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2022 kommer Tage Erlanders gästprofessur att innehas av Martin Shepperd professor i datavetetenskap vid Brunel University, Storbritannien. Under sin tid i Sverige kommer han vara verksam vid Göteborgs universitet

Tage Erlanders gästprofessur utses bland internationellt mycket framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. De forskare som nominerades till 2022 års gästprofessur skulle vara verksamma inom ett eller flera av följande områden: teknisk mekanik, medicinsk teknik, system och elektroteknik, datavetenskap, beräkningsmatematik, data science och statistik, matematik.

Publicerad den 26 april 2021

Uppdaterad den 01 juni 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning