Beslut publicerat

04 maj 2021

Totalt beviljat belopp: 500 000

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att bevilja 500 000 kronor till projektbidrag för internationella samarbeten inom kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat (Aquatic Pollutants, JPIAMR) för 2021.

Beslut publicerat 14:00 04 maj 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 04 maj 2021

Uppdaterad den 06 maj 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning