Beslut publicerat

04 maj 2021

Totalt beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att bevilja 500 000 kronor till projektbidrag för internationella samarbeten inom kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat (Aquatic Pollutants, JPIAMR) för 2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt