Beslut publicerat

04 maj 2021

Totalt beviljat belopp: 15 000 000 kronor

Projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR). Totalt beviljar vi 15 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt