Beslut publicerat

04 maj 2021

Totalt beviljat belopp: 15 000 000

Projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR). Totalt beviljar vi 15 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Beslut publicerat 14:00 04 maj 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 04 maj 2021

Uppdaterad den 06 maj 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning