Beslut publicerat

14 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 100 000 000 kronor

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin 2021. Totalt beviljar vi 100 miljoner kronor.

Beslut publicerat 14:00 14 juni 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

2

33 %

Män

5

4

80 %

Totalt

11

6

55 %

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

30 000 000

15 000 000

Män

70 000 000

17 500 000

Total

100 000 000

16 666 667

  


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

2

39 836 000

Linköpings universitet

1

15 164 000

Göteborgs universitet

1

15 000 000


Umeå universitet

1

15 000 000

Uppsala universitet

1

15 000 000

Totalt

6

100 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 28 maj 2021

Uppdaterad den 14 juni 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

    Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.

  2. Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021

  3. Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

    Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv – från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.