Beslut publicerat

14 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 100 000 000 kronor

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin 2021. Totalt beviljar vi 100 miljoner kronor.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

2

33 %

Män

5

4

80 %

Totalt

11

6

55 %

  


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

30 000 000

15 000 000

Män

70 000 000

17 500 000

Total

100 000 000

16 666 667

  


Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

2

39 836 000

Linköpings universitet

1

15 164 000

Göteborgs universitet

1

15 000 000


Umeå universitet

1

15 000 000

Uppsala universitet

1

15 000 000

Totalt

6

100 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2021. Totalt beviljar vi nästan 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi över 19 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Gästforskarprogram inom klimat och miljö