Beslut publicerat

03 juni 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som går vidare till steg två och därmed får skicka in en fullständig ansökan inom bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen för den fullständiga ansökan öppnar 9 juni och stänger 24 augusti 2021.

Beslut publicerat 14:00 03 juni 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

accepterade till steg 2

Andel accepterade

Kvinnor

102

12

11,8 %

Män

187

24

12,8 %

Totalt

289

36

12,5 %

Vad händer nu?

Publicerad den 31 maj 2021

Uppdaterad den 03 juni 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning